עשה מוצר באיכות גבוהה
משא ומתן על מחיר גמיש

 

חומר סיכה על בסיס פוליאוריאה