עשה מוצר באיכות גבוהה
משא ומתן על מחיר גמיש

 

פירי תנועה ליניארית